Ochrana osobních údajů serveru prihlasky.holos.cz

Tento dokument popisuje podmínky, za kterých může návštěvník (uživatel) využívat služby webovoé stránku prihlasky.holos.cz ("Holos") .

Poskytované služby

Stránka umožňuje uživateli se přihlásit k účasti na vybranou hromadnou nebo indiviuální akci organizovanou společností Holos centrum. Při přihlašování na danou akci poskytne osobní údaje pro následující účely:

Přístup ke službě Google

Holos některým uživatelům (svým pracovníkům) umožňuje zaznamenávat termíny schůzek s klienty do Google kalendáře. K této funkci je nutné potvrdit přístup aplikace do Google kalendáře prostřednictvím příslušné webové stránky Google. Do kalendáře se ukládají následující údaje: jméno a příjmení klienta, čas schůzky a poznámka zadaná uživatelem

Ochrana osobních údajů

Společnost Holos se zavazuje používat osobní údaje výhradně k činnosti, která souvisí s akcí, na kterou se uživatel přihlásil a prohlašuje, že údaje nesdílí se žádnou třetí stranou.

Dokument byl aktualizován 12.3. 2022